Över större områden

2020-10-26 Detta även från gårdagens jakt.
Sitter åter i ett torn för jakt i ny såt, har lagt bössa och kamera bredvid varandra för att välja det som är lämpligast, är det jaktbart lovligt vilt blir det bössan. Men många gånger blir det annat och då är det trevligt för mig som är fotointresserad att kunna ta bilder på djur som man inte haft chans på annars.
Så även idag, ser på längre håll att det kommer ut en skovelhjort från skogen, går i skogskanten vid ett odlat fält, har då uppfattat hur stor den är. Ingen som är skjutbar, det är brunst tid och då är hornbärande dovhjortar fredade, och även annars ingår den inte i arrendet. Då blir det kameran, tar bilder medan den sakta gående kommer närmre, kommer fram till den mindre väg som går genom jaktmarken, på andra sidan finns taggtråd till en betesmark. Hjorten tar ett språng över, ser lätt ut och jag får bilder, försvinner sedan in i buskmark.
Kan med säkerhet säga att det är den största som jag sett på marken, har under åren sett flera skovlar men ingen som denna mörka. Och det beror säker på brunsten som gör att hjortar rör sig över större områden. Det är med glädje jag får se den och att den som frilevande hjort har klarat sig så länge för att få detta mäktiga hornuppsättning.
(Se bilder under Aktuellt)

alt alt