De är smarta

2020-10-27 Vi har en dunge med olika större träd, björkar, bokar, granar mm. på det vi kallar baksidan på tomten. Dungen har blivet en samlingsplats för olika svartfåglar som rastar och har den som utsiktsplats över omgivningens odlade fält. Vi misstänker att även kråkorna hade bo i toppen på en av dessa högre granar, men de är smarta och visar inte gärna vad de har för sig. Nu när löven för varje dag flyttar sig från träden till marken är det lättare att se fåglarna, och när jag tog bilder var det många kajor i björkarna, men när jag ser på datorskärmen finns även en ensam stare med på bilderna som jag inte observerat innan.

(Se bild under Aktuellt)

alt alt