Korta dagar

2021-11-20 Vi är inne i en period med höstväder, korta dagar och mörker, då man blir mindre aktiv, stannar gärna inomhus och det händer inte mycket förutom några dagars bowling i veckan och dagar med jakt.
Det som dagligen görs är att se till att hönsen har det bra, mat och vatten, och rent i burarna, som även de är mindre aktiva och endast någon värper.
Rita har sysslat med blommor, bl.a. spannar som tömts på stjärnöga som nu är nedgrävda i växthuset. Den mindre fontänen har tömts och pump med tillbehör har tagits bort.
Alla hundarna har nu under en period under dagarna varit inne i hundrummet och har anpassat sig till det, springer runt och sitter och vänta vid dörren in dit. Men är under natten i sina hundrum i uthuset, utom Ila och Aya som även är inne under natten.
Det har blivet några turer ute i marken främst med Aya som inte är främmande för det utan tar för sig.
(Se bild under Aktuellt)
alt